Locatie

Op de locatie wordt er veel aandacht besteed aan het behoud van het groen en de versterking van de natuur. De bereikbaarheid zal zo min mogelijk overlast geven aan de natuur en de omgeving.

Groene verbinding

De noordelijke natuurlijk rand van Norg wordt via Stuifduinen verbonden met het dorp. Bij de ontwikkeling van Stuifduinen wordt er ook gedacht om nieuwe wandelpaden toe te voegen die in verbinding staan met de talloze bestaande wandelroutes. De exacte locatie van deze wandelpaden zal in het vervolg verder uitgewerkt worden.

Mobiliteit

Via de doorgaande weg kan het terrein bereikt worden met de auto. De entree is via de bestaande entree van camping Molenduin. De Molenveenweg zal vrij blijven van verkeer. Middels een karrenspoor op het terrein kan er geparkeerd worden bij de recreatiewoning.

Tussen heide en bestaand bos

De stuifduinen rondom het heideveld worden gemaakt met grond die vrijkomt uit het af te graven heideveld. In de flanken van de stuifduinen worden de recreatiewoningen genesteld. Keermuren van natuur inclusieve schanskorven markeren de compacte plekken waar de 24 recreatiewoningen verankerd worden.
De stuifduinen en de bosbeplanting schermen de recreatiewoningen af en zorgen voor privacy tussen de verschillende adressen. In het zuidelijke deel van de kavel bij de entree is nu een stuk bos. Hier zullen 6 compactere boswoningen zorgvuldig tussen de bestaande bomen worden ingepast.